WOMEN, FAMILIES, CAREERS – EFFECTS OF THE PANDEMIC ON WORK/LIFE BALANCE IN THE VISEGRAD COUNTRIES
www.visegradwomen.net

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM V KRAJINÁCH Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika), v v období od 18. novembra do 18. decembra 2021.
V rámci projektu: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehradskej štvorky. www.www.visegradwomen.net

Prieskum je zameraný na praktický dopad pandémie COVID-19 na fungovanie rodinného a pracovného života, dopad na vzťah zamestnávateľa a zamestnancov, na organizáciu života po tretej vlne pandémie a tiež na budúce očakávania a vízie.

Hlavným koordinátorom projektu je Združenie pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku. Partnermi sú: Pedagogická univerzita v Poľsku, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku a Business & Professional Women v Čechách.

Aký je Váš názor, zmenila sa situácia žien v dôsledku pandémie?
Účasť v dotazníkovom prieskume je dobrovoľná a anonymná v súlade s požiadavkami GDPR.

Veľmi oceníme Vašu pomoc a čas venovaný vyplneniu nižšie uvedeného dotazníka.
Vyplnenie dotazníka trvá približne 10-12 minút. Na položené otázky sme uviedli možné odpovede. Označte prosím odpoveď, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
Vaše odpovede nám pomôžu získať informácie, ktoré sú špecifické pre krajiny V4.
Výsledky prieskumu budú publikované v marci 2022 na našej stránke www.visegradwomen.net.
Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu!

1.

Pohlavie:Vek:Krajina:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Rodinný stav:
2. Stratili ste prácu kvôli epidémii COVID-19?
Znížil sa príjem vašej domácnosti?3. Aký má COVID-19 vplyv na Váš stav zamestnania?
Aký je Váš štýl práce?


4. Ako COVID-19 ovplyvnil Vašu prácu? Vyberte tri odpovede, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.


5. Ako vnímate nový pracovný model vzniknutý v dôsledku COVID-19 vo Vašej krajine? Vyberte dve odpovede, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.


6. Ako podľa Vás pandémia COVID 19 ovlyvnila atmosféru v rodinách? Vyberte tri odpovede, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!7. Zmenila pandémia COVID 19 každodennú rutinu rodín vo vašej krajine? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!

8. Ako vnímate úroveň hygieny vo Vašej rodine vo Vašej krajine ako dôsledok pandémie COVID? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!
9. Ako ovplyvnila pandémia COVID-19 plánovanie rodiny vo vašej krajine? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!10. Ako vnímate zmeny, ktorými má COVID-19 dopad na postavenie žien vo vašej krajine? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!
11. Ako vnímate vplyv televíznych programov, ktoré pomáhajú spoločnosti prispôsobiť sa pandémii vo vašej krajine? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!
12. Aké opatrenia prijala vláda v dôsledku COVID 19 v prospech rodín a pracovných miest? Vyberte si dve možnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie!