WOMEN, FAMILIES, CAREERS – EFFECTS OF THE PANDEMIC ON WORK/LIFE BALANCE IN THE VISEGRAD COUNTRIES
www.visegradwomen.net

BADANIE KWESTIONARIUSZOWE W KRAJACH WYSZEHRADZKICH (V4) (Węgry, Czechy, Słowacja i Polska)
Prowadzenie badań: od 18 listopada 2021 do 18 grudnia 2022

W ramach Projektu
„Kobiety, Rodziny, Kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej”
www.visegradwomen.net"

Badanie dotyczy praktycznego wpływu pandemii COVID-19 na organizację życia rodzinnego, codziennej pracy i współpracy z pracodawcą, a także organizacji życia po trzeciej fali pandemii oraz przyszłych oczekiwań i wizji.

Koordynatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech, partnerami Krakowski Uniwersytet Pedagogiczny w Polsce, Stowarzyszenie Kobiet Biznesu i Menedżerek Republiki Słowackiej oraz Business & Professional Women CR z Czech.

Czy sytuacja kobiet zmieniła się w wyniku pandemii?
Udział w badaniu ankietowym jest dobrowolny i anonimowy zgodnie z wymogami RODO.

Prosimy o pomoc w naszej pracy i wypełnienie poniższego kwestionariusza.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-12 minut.
Na zadawane pytania podaliśmy możliwe odpowiedzi.
Zaznacz odpowiedzi, które są według Ciebie właściwe! W przypadku niektórych pytań możliwych jest kilka odpowiedzi.
Z odpowiedzi na pytania można wyciągnąć wnioski specyficzne dla krajów V4.
Dziękuję za współpracę!

1. Charakterystyka respondenta

Płeć:Wiek:Dom:
Ukonczony etap edukacji:

Stan cywilny(sytuacja rodzinna):
2. Czy straciłeś pracę z powodu epidemii COVID-19?
Czy dochód twojego gospodarstwa domowego obniżył się?3. Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na status twojego zatrudnienia?
Jaka jest forma pracy?


4. W jaki sposób COVID-19 wpłynął na Twoją pracę zawodową? Wybierz trzy odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze!


5. Jak widzisz nowe modele pracy stworzone w efekcie pandemii w Twoim kraju? Wybierz dwie odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze!


6. Jak sadzisz, czy pandemia COVID 19 zmieniła atmosferę w rodzinach? Wybierz trzy odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze!7. Jak pandemia COVID 19 zmieniła codzienną rutynę rodzin w Twoim kraju? Wybierz dwie odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze!

8. Które z wymienionych standardów higiecznych wprowadznych w Twoim kraju podczas pandemii uważasz za najważniejsze? Wybierz dwie odpowiedzi.
9. Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na planowanie rodziny? Wybierz dwie odpowiedzi najważniejsze dla Ciebie!10. Jak COVID-19 zmienia sytuację kobiet w Twoim kraju? Wybierz dwie odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze!
11. Które z przedstawionych ponizej programów telewizyjnych pomagających społeczeństwu przystosować się do pandemii w Twoim kraju, uwazasz za najwazniejsze? Wybierz dwie odpowiedzi
12. Jakie działania podjął w Twoim kraju rząd w związku z COVID-19 na rzecz rodzin i miejsc pracy? Wybierz dwie odpowiedzi, które są dla Ciebie najważniejsze