WOMEN, FAMILIES, CAREERS – EFFECTS OF THE PANDEMIC ON WORK/LIFE BALANCE IN THE VISEGRAD COUNTRIES
www.visegradwomen.net

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM V ZEMÍCH V4 Visegrádu (Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Polsko)
v období od 18. listopadu do 18. prosince 2021

V rámci projektu "Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a soukromým životem v zemích Visegrádu www.visegradwomen.net"

Tento průzkum je zaměřený na praktický dopad pandemie COVID-19 na organizaci rodinného a pracovního života, na vztahy na pracovišti a spolupráci se zaměstnavatelem, zajímá nás dopad na organizaci života po třetí vlně pandemie a jaká jsou očekávání a vize do budoucna.
Koordinátorem projektu je Association for Women’s Career Development v Maďarsku, Business & Professional Women ČR, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku a Krakow Pedagogical University v Polsku.

Jak vnímáte, zda se situace žen v důsledku pandemie změnila?
Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní v souladu s požadavky GDPR.
Pomozte nám v naší práci a vyplňte prosím níže uvedený dotazník. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10-12 minut. Na otázky jsme připravili možné odpovědi.

Označte prosím odpověď, která je pro vás nejvhodnější. U některých otázek je možné uvést více odpovědí.
Vaše odpovědí nám pomohou lépe vyhodnotit situaci charakteristickou pro země V4.
Děkujeme za spolupráci!

1. Charakteristikarespondentky/respondenta

Pohlaví:Věk:Země:
Nejvyšší dosažené vzdělání:

Rodinný stav:
2. Přišla jste o práci kvůli epidemii COVID-19?
Snížil se příjem ve vaší domácnosti?3. Jak COVID-19 ovlivňuje váš zaměstnanecký poměr?
Jaký je váš styl práce?


4. Jak COVID-19 ovlivnil vaši práci, která vás živí? Vyberte tři odpovědi, které jsou pro vás nejvhodnější.


5. Jak se díváte na nový pracovní model vyplývající z COVID-19 ve vaší zemi? Vyberte si dvě odpovědi, které jsou pro vás nejlepší.


6. Jak podle vás pandemie COVID-19 ovlivnila atmosféru v rodinách? Vyberte si tři odpovědi, které jsou pro vás nejdůležitější!7. Změnila pandemie COVID-19 všední rutinu rodin ve vaší zemi? Vyberte si dvě možnosti, které jsou pro vás nejdůležitější!

8. Jak vnímáte úroveň hygienických postupů v rodinách ve vaší zemi v důsledku pandemie COVID? Vyberte si dvě možnosti, které jsou pro vás nejdůležitější!
9. Jak pandemie COVID-19 ovlivnila plánování rodiny ve vaší zemi? Vyberte dvě možnosti, které jsou pro vás nejdůležitější!10. Jak vnímáte změny, které má Covid-19 na postavení žen ve vaší zemi? Vyberte si dvě možnosti, které jsou pro vás nejdůležitější!
11. Jak hodnotíte vliv televizních programů, které pomáhají společnosti přizpůsobit se pandemii ve vaší zemi? Vyberte si dvě možnosti, které jsou pro vás nejdůležitější!
12. Jaká vládní opatření byla zavedena v důsledku COVID-19 ve prospěch rodin a pracovních míst? Vyberte si dvě možnosti,které jsou pro vás nejdůležitější!